خنده های تو، یه خواهش، دل من، من به جهنم

برای بار اول اینا خوب بود...